Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: trainingen duurzame inzetbaarheid

Trainingen: Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteit, Preventie en Verzuim
Publicatiedatum: 2 november 2022
Sluitingsdatum: 20 januari 2023 17:00

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één dienstverlener die trainingen en aan de trainingen ondersteunende diensten kan verzorgen op gebied van Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteit, Preventie en Verzuim aan leidinggevenden van DG Belastingdienst, DG Toeslagen en DG Douane. 

Om het werk goed te kunnen (blijven) doen is het belangrijk dat medewerkers zich fit en vitaal voelen. Dat draagt bij aan levensvreugde, werkplezier en de mate waarin men in staat is het werk te kunnen doen. Dit is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. De Belastingdienst wil haar medewerkers dan ook goed ondersteunen hierbij.   

De dienstverlening van deze opdracht moet de leidinggevenden beter in staat stellen om nieuwe instroom van Verzuim waar mogelijk voorkomen. Dit kan bereikt worden door meer dan voorheen te focussen op Vitaliteit, Duurzame inzetbaarheid en Preventie. Daarnaast moet de dienstverlening gericht zijn op het ondersteunen van de leidinggevende in terugdringen van bestaand Verzuim. Dit kan ondersteund worden door curatief beleid en inzet op re-integratie. 

Het beoogde effect van de dienstverlening is dat het personeelsbestand van Opdrachtgever vitaler, veiliger en gezonder wordt met als uiteindelijke resultaat: minder Verzuim onder medewerkers.   

Opdrachtgever heeft behoefte aan verschillende soorten modules, te weten:
Module: onboarding voor nieuwe leidinggevenden
Module: intake met behoeftesteller
Module: gesprekstraining
Module: Preventie en Vitaliteit
Module: psychosociale arbeidsbelasting en welzijn
Module: Verzuim en wetgeving
Module: het nieuwe werken
Module: reflectie en implementatie  

Eind april 2022 omvatte het totale personeelsbestand van Opdrachtgever 33.699 interne medewerkers, waarvan er 26.127 werkzaam waren voor DG Belastingdienst, 5.960 voor DG Douane en 1.612 voor DG Toeslagen. Het aantal medewerkers per leeftijdscategorieën is vrijwel evenredig, met uitzondering van de 25-minners en 65-plussers die in verhouding in de minderheid zijn.  

De reële waarde van de Opdracht is geraamd op €1.000.000,- exclusief 21% omzetbelasting (BTW) voor de volledige looptijd van de raamovereenkomst.

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee (2) jaar en twee (2) opties tot verlenging van elk één (1) jaar. De intentie is om de raamovereenkomst op 1 april 2023 van kracht te laten worden.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen