Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: team van gedragswetenschappers

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Expertteam Gedragswetenschappers
Publicatiedatum: 18 augustus 2022
Sluitingsdatum: 3 oktober 2022 11:00

Volgens de Jeugdwet 2015 heeft de Gemeente de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het is aan de Gemeente om jeugdhulp beschikbaar te stellen en te zorgen voor deskundige toeleiding naar noodzakelijke hulp. De Jeugdwet stelt daarbij kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en professionals. Onderdeel daarvan is de ‘norm van verantwoorde werktoedeling’.

De regio West-Brabant West (hierna te noemen WBW) heeft de lokale toegangen jeugd bemenst met jeugdprofessionals. De jeugdprofessional draagt een grote verantwoordelijkheid voor de inschatting van de problematiek bij en de inzet van de (juiste) zorg aan jeugdigen en gezinnen en moet kunnen beschikken over een brede kennis over de diversiteit en complexiteit van de problematiek. Om de kwaliteit en zorgvuldigheid in het kader van verantwoorde zorg te waarborgen worden de jeugdprofessionals ondersteund door een team van gedragswetenschappers (Expertteam).

De opdracht heeft betrekking op de levering van een team van gedragswetenschappers ter ondersteuning van de jeugdprofessionals van de 9 gemeenten in de regio West-Brabant West.

Dit team beschikt gezamenlijk over een brede deskundigheid over jeugdigen, gezinnen. En heeft kennis van de problematiek waarmee zij te maken krijgen zoals die voorkomt in het brede sociaal domein. Het team van de gedragswetenschappers is in staat de kern van de oorzaak van de problematiek te achterhalen.

De opdracht bestaat uit het werkgeverschap van het team gedragswetenschappers
- dat zichtbaar is binnen en betrokken bij de lokale toegang van elk van de 9 gemeenten, ter ondersteuning van de jeugdprofessionals;
- dat telefonisch, digitaal of fysiek laagdrempelig bereikbaar is
- en waarbinnen de deskundigheid van de gedragswetenschappers en de functie van het Expertteam doorlopend worden bevorderd.

Voor de inzet van het Expertteam wordt uitgegaan van een team van 4 FTE.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaren met één optie tot verlenging met telkens één jaar. De overeenkomst gaat initieel in op 1 januari 2023 ,en eindigt initieel op 31 december 2025. Indien van een optie tot verlenging gebruik gemaakt wordt, telkens met wederzijdse instemming wordt hierover uiterlijk op 1 augustus van het jaar voorafgaand aan de verlenging besloten. Bij gebruikmaking van beide opties tot verlenging eindigt deze overeenkomst uiterlijk op 31 december 2027.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten