Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: specialist Leer Management Systemen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Leer Management Systeem
Publicatiedatum: 17 augustus 2022
Sluitingsdatum: 19 september 2022 12:00

De Amsterdamse school is het expertisecentrum van de gemeente Amsterdam op het gebied van leren en ontwikkelen.

De Amsterdamse School wil, nu het huidige contract met de LMS-leverancier afloopt, een nieuw LMS dat maximale ondersteuning biedt aan de backoffice van de Amsterdamse School (Team Ondersteuning Leren en Ontwikkelen). Belangrijk is dat het nieuwe LMS een additionele functionaliteit van een Elektronische Leeromgeving (ELO) kent voor de maatwerkprogramma’s van de Amsterdamse School. Daarnaast wil de Amsterdamse School het decentraal ingerichte en ingekochte vakspecifieke opleidingsaanbod met het eigen generieke opleidingsaanbod en de dienstverlening van het Carrière Centrum, kunnen samenvoegen in één LMS-systeem middels een centrale opleidingscatalogus.

Gemeente Amsterdam zoekt voor deze opdracht een Opdrachtnemer die specialist is op het gebied van Leer Management Systemen, waaronder wordt verstaan standaard portalfunctionaliteit welke gebruikers van opleidingen verbindt met een marktplaats waar opleidingen in de ruimste zin van het woord te vinden zijn.

Omdat de Dienst als een SaaS dienst ‘in de Cloud’ geleverd dient te worden, dient de Opdrachtnemer ervaring te hebben met SaaS dienstverlening, alsmede met daaraan verbonden migratie- en implementatietrajecten.

Ook dient Opdrachtnemer aantoonbaar in staat te zijn om (pro)actief de ontwikkelingen op dit gebied bij te houden en deze te kunnen vertalen naar en te verwerken in de aangeboden dienstverlening.

De scope van de opdracht betreft de volgende onderdelen:

  1. Configureren standaard applicatie conform minimumeisen en geoffreerde functionaliteit;
  2. Realiseren benodigde koppelingen;
  3. Leveren SaaS dienst: Implementeren en beschikbaar stellen en (onder) houden van deze applicatie conform overeengekomen KPI's;
  4. Migratie van historische opleidingsdata (opleidingen aanbod en gebruikersdata) naar de nieuwe applicatie;
  5. Opleiden gebruikers (met name beheer van het LMS).

Gemeente Amsterdam raamt de totale waarde van de opdracht over de initiële looptijd van de overeenkomst op 900.000 euro (exclusief btw en inclusief licenties). Gemiddeld ongeveer 230.000 euro per jaar, te vermeerderen met eenmalige kosten De raming is gebaseerd op schattingen van de kosten van de te ontwikkelen oplossing en de cumulatieve kosten voor het beheer.

Het resultaat van de aanbesteding ‘Leer Management Systeem’ is een overeenkomst van opdracht met één partij met een initiële looptijd van drie jaar. Na de initiële looptijd kan de overeenkomst nog maximaal tweemaal worden verlengd met een periode van één jaar. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten