Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: samenwerkingspartner voor organisatieontwikkeling

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Culturele Interventies Cultuuromslag
Publicatiedatum: 6 oktober 2022
Sluitingsdatum: 14 november 2022 10:00

KVK transformeert tot een andere organisatie. Een organisatie waarbij klantgericht handelen, snellere en meer op de klantbehoefte toegesneden ontwikkelde dienstverlening, betere kwaliteit van de output, het waarborgen van dataveiligheid en de privacy van de klant centraal staat. Ze richten zich op een omslag naar meer wendbaarheid, gemodelleerd naar de principes van het Agile werken.

Deze omslag is in 2021 in gang gezet en heeft in maart 2022 geleid tot een herinrichting van de organisatie (in klantgerichte groups en dito teams). Voor de medewerkers van KVK is er daarmee het nodige veranderd. En zal er de komende tijd nog meer gaan veranderen, met name op het gebied van hun persoonlijke functioneren binnen deze heringerichte, wendbare organisatie. Sommigen ervaren dit als positief en zien voor zichzelf de mogelijkheden en de kansen. Anderen ervaren een en ander, na een eerdere reorganisatie in 2014, als een bedreiging.

De huidige mindset én het gedrag van de medewerkers (en hun leidinggevenden) behoeft bijsturing. Meer eigenaarschap, meer denken en handelen vanuit onderling vertrouwen, meer vrijheid voor experimenten en creativiteit, meer werken vanuit je eigen verantwoordelijkheden en je minder laten leiden door systemen en processen, minder kolomdenken en betere onderlinge samenwerking zijn een aantal voorbeelden van de gewenste cultuurverandering binnen de organisatie.

KVK zoekt een samenwerkingspartner die de organisatie de aankomende jaren gaat 'helpen' om de gewenste organisatieontwikkeling bij alle medewerkers en op elk niveau (zowel qua ratio, als qua emotie) te laten landen en hen mee te nemen in het gewenste gedrag volgens de principes van Werkplezier. KVK zoekt een samenwerkingspartner die dit gaat doen middels de ontwikkeling en uitvoering van een totaalconcept met creatieve middelen, zoals theater, muziek en film gecombineerd met aanwezige kennis van organisaties en organisatieontwikkeling.
 
Tot de scope van de aanbesteding behoort:

·        Het op basis van eigen onderzoek (interviews, analyse, ervaring) kunnen ontwikkelen van een creatief totaalconcept als (cultuur)veranderkundig verantwoorde interventie(reeks) in lijn met de principes van Werkplezier, vertaalbaar in een theatrale, muzikale of filmische voorstelling of uitvoering.

·        De uitwerking van deze theatrale, muzikale of filmische voorstelling of uitvoering, inclusief het produceren van het script en/of de songteksten, de realisatie van de inzet van professionele acteurs (casting en contractering) of muzikanten, de decorbouw, de techniek en de regie en de administratieve afhandeling van de productie(s).

·        De doorvertaling van de interventie(reeks) in deelinterventies gericht op inspiratie en activatie van medewerkers, bijvoorbeeld tijdens break out sessies tijdens de voorstelling of uitvoering.

·        Het beschikbaar stellen van een aansprekende en inspiratieve theaterruimte in centraal Nederland met een capaciteit van minimaal 100 personen, inclusief minimaal vijf subruimtes voor minimaal 20 personen voor break out sessies.

·        Het vanuit creatieve expertise kunnen adviseren bij veranderkundige vraagstukken.

·        Het zelf kunnen doorvertalen van het creatieve totaalconcept in afgeleide uitingen zoals video's, printuitingen (posters, folders, leaflets), digitale content en social media posts én deze ook zelfstandig kunnen ontwikkelen.

·        Het in lijn met de ontwikkelde voorstelling of uitvoering kunnen leveren van referentiemateriaal inzetbaar voor eigen KVK-uitingen zoals magazines, presentaties, digitale uitingen en fysieke interventies.

De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid tot drie maal een optionele verlenging van één jaar.

De omvang van de opdracht bedraagt naar verwachting € 750.000,- per jaar, exclusief btw. De totale raming bij de contractperiode van maximaal vier jaar € 3.000.000,- exclusief btw. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen