Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Payment Service Provider

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Internationale Payment Service Provider
Publicatiedatum: 19 oktober 2020
Sluitingsdatum: 11 januari 2021 10:00

Het betalingsverkeer van het Rijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan administratieve systemen binnen de Rijksonderdelen. Deze Aanbesteding ziet op betaaldienstverlening aan alle ministeries en diensten van ministeries die voor het doen van betalingen aan het Rijk online betaalmethoden aanbieden en/of betalingen via een betaalautomaat (point of sale) in Nederland en daarbuiten mogelijk maken. 

De diensten die geleverd worden door opdrachtnemer moeten voorzien in de huidige betaaldiensten die de deelnemers afnemen zowel in Nederland maar ook in het SEPA-gebied en daarbuiten. Tegelijk moeten de overeenkomsten ook de flexibiliteit bieden om diensten toe te voegen die meer innovatief zijn (bijvoorbeeld iDEAL agenderen zoals dat momenteel in ontwikkeling is) of die in een bepaald land gangbaar zijn. Daarnaast zijn betalingen bij betaalautomaten in Nederland en daarbuiten in de reikwijdte van de opdracht ondergebracht.

Deze Aanbesteding is opgedeeld in twee Percelen: perceel 1 (Online) en perceel 2 (POS). U kunt zich voor één of beide Percelen inschrijven.

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener per perceel. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2021. Het voornemen is om voor elk Perceel een overeenkomst aan te gaan met een vaste looptijd van vier jaar en zes maanden. Na deze initiële looptijd kan een overeenkomst, eenzijdig door Opdrachtgever, onder gelijkblijvende voorwaarden, één of meerdere keren worden verlengd met een variabele looptijd. De totale maximale looptijd (inclusief verlenging(en)) bedraagt acht jaar en zes maanden. 

De periode van 1 mei 2021 tot 1 november 2021 geldt als implementatiefase. In deze implementatieperiode zullen de Rijksonderdelen gefaseerd overgaan naar de nieuwe opdrachtnemer. Vanaf 1 november 2021 gaat de uitvoeringsfase van start.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen