Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Partner voor Schuldhulpverlening

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering
Publicatiedatum: 6 juli 2022
Sluitingsdatum: 5 september 2022 12:00

De gemeente heeft de taak om te zorgen voor een effectief en betaalbaar aanbod van schuldhulpverlening voor haar inwoners. Het lukt een groep inwoners niet meer om betalingsachterstanden tegen te gaan of het financiële tij te keren. De gemeente wil niet alleen ondersteunen bij het verhelpen van financiële problemen, maar ook voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen, in de eerste plaats voor de inwoner. In de tweede plaats omdat het negeren van een (problematische) schuldsituatie vaak tot maatschappelijke kosten leidt, zoals huisuitzettingen of verminderde re-integratie.

Het doel van deze aanbesteding is op een rechtmatige wijze een partner contracteren die invulling geeft aan:

1. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
2. het beleidsplan ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’

De opdracht omvat het gehele schuldhulpverleningstraject vanaf de hulpvraag van de inwoner tot en met de nazorg en houdt verschillende producten in, zoals verschillende vormen van financiële dienstverlening, alles op basis van de NVVK normen. De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaalbankieren (van oudsher Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). Onder het schuldhulpverleningstraject valt mede het project ‘Erop af’. Dit traject wil bij een aanzegging tot een huisuitzetting voorkomen dat inwoners daadwerkelijk uit hun woning worden gezet. Vroegsignalering is een vast onderdeel van schuldhulpverlening en bestaat uit het verwerken van de betalingsachterstanden die maandelijks worden gemeld in het RIS (Registratie- en Informatiesysteem ) door de ‘vaste lasten partners’ De signalering is in ontwikkeling, mogelijke toekomstige signalering van andere bronnen zoals de belastingdienst maken deel uit van deze opdracht. Aan de hand van deze meldingen wordt door de aanbieder een aanbod voor hulp gedaan aan de inwoner. Dit aanbod wordt gedaan middels een kaartje, sms’je, telefonisch of middels een huisbezoek.

De overeenkomst kent drie hoofdopdrachten: schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering.

Per jaar worden ongeveer 400-600 trajecten voor schuldhulpverlening en financiële begeleiding voorzien.

Mede op basis van historische gegevens bedraagt de verwachte omvang van deze opdracht circa € 800.000 exclusief btw per jaar. De geraamde totale omvang van de opdracht, inclusief eventuele verlengingen bedraagt € 4.000.000 excl. btw.

De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2023. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee (2) jaar, tot en met 31 december 2024. Na afloop van deze initiële looptijd kan de gemeente de overeenkomst verlengen met drie (3) keer 12 kalendermaanden tot en met uiterlijk 31 december 2027.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen