Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: partner voor circulaire bedrijfsvoering

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Material Flow Management
Publicatiedatum: 22 maart 2021
Sluitingsdatum: 21 mei 2021 16:00

Deze Europese aanbesteding heeft als doel het vinden van een partner die voor Wageningen University & Research (hierna: WUR) kan voorzien in Material Flow Management: in partnerschap toewerken naar het halen van de organisatiedoelen op het gebied van circulaire bedrijfsvoering én het verzorgen van afvalinzameling en -verwerking voor WUR.

Wageningen University & Research telt 5.400 medewerkers (in fte) en ca. 12.000 studenten en heeft vestigingen verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Wageningen.

Circulariteit is een van de prioritaire aandachtsterreinen van de duurzaamheidsagenda van WUR. WUR wil toe naar een circulaire bedrijfsvoering. De doelstelling voor 2030 is 50% reductie van alle verbranding en recycling van afvalstoffen ten opzichte van 2014.

Het realiseren van deze ambitie vraagt om een nieuw perspectief op de omgang met afval en grondstoffen. Een perspectief dat niet alleen aandacht heeft voor de ‘end-of-life’ fase van producten en materialen, maar dat zich richt op de gehele levenscyclus en de gehele keten. WUR wil daarom ‘afvalzorg’ verbreden tot ‘Material Flow Management’ en de komende jaren haar rol als grondstoffenleverancier in het licht van haar ambities meer betekenis geven. Door dit nieuwe perspectief op afval en grondstoffen zal een verhoging van het duurzaam rendement op grondstoffen optreden en is er een verwaarding van reststromen te verwachten. WUR alleen kan deze ambitie niet realiseren en beoogt hiervoor een keten- en netwerksamenwerking te organiseren.

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige afvalinzamelaars en -verwerkers af. WUR zoekt daarom nu een partner die dit nieuwe perspectief samen met hen vorm geeft. Een partner die met kennis van de markt en van de materie optreedt als adviseur/expert, zijn netwerk op de markt van circulariteit inbrengt en meedoet in projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie. Tevens vraagt WUR van deze ‘Material Flow Manager’ (MFM) om, eventueel in onderlinge samenwerking met andere organisaties, de door de huidige afvalinzamelaars en -verwerkers geleverde diensten te organiseren.

Met de geselecteerde partner wordt een partnerschapovereenkomst aangegaan met een looptijd van maximaal 10 jaar (initiële looptijd is vijf jaar, daarnaast bevat de overeenkomst opties om met maximaal vijf jaar te verlengen). De beoogde startdatum is 1 januari 2022.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten