Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: partij voor monitoring Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Monitoring Bevolkingsonderzoeken naar Kanker
Publicatiedatum: 15 juli 2022
Sluitingsdatum: 12 oktober 2022 10:00

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) is een centrum binnen het domein Volksgezondheid en Zorg (V&Z) van het RIVM. Het RIVM-CvB is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van de bevolkingsonderzoeken. In dat kader worden jaarlijks landelijke monitors opgesteld om de kwaliteit en bereikbaarheid van deze bevolkingsonderzoeken te bewaken, knelpunten (in de zorgketen) te signaleren, bij te kunnen sturen, maar ook om te verantwoorden naar de opdrachtgever VWS en de ketenpartners. Dit is ook de doelgroep voor de monitor.

Deze aanbesteding valt binnen de bevolkingsonderzoeken naar kanker (BVOK), bestaande uit de screening op borstkanker (BK), darmkanker (DK) en baarmoederhalskanker (BMHK).

De opdracht betreft het uitvoeren van de jaarlijkse landelijke monitoring van de BVOK aan de hand van vastgestelde indicatoren en conform eerder uitgebrachte jaarlijkse rapportages. Voortvloeiend uit de opdracht komen zes separate producten (3 monitors in de Nederlandse taal en 3 Engelse vertalingen hiervan) geaggregeerd op landelijk niveau.

Gegevens over de BVOK worden geregistreerd door de uitvoeringsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland (BVO NL) en aangevuld door zorginstellingen via PALGA. De data wordt opgeslagen in een datawarehouse (DWH), welke vanaf 2023 beheerd zal worden door BVO NL. Het DWH bevat screeningsgegevens en -uitkomsten welke in het DWH worden omgezet in indicatoruitkomsten. Deze indicatoren vormen de basis voor de monitors. Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van deze opdracht gebruik te maken van gegevens uit het DWH die door de beherende partij aan de Opdrachtnemer verstrekt zullen worden.

De Overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 2 jaar. De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 januari 2023 en eindigt van rechtswege na december 2024, zonder stilzwijgende verlenging. De Overeenkomst bevat 2 opties tot verlenging van telkens maximaal 1 jaar.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen