Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: oplossing voor ECM

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Enterprise Content Management
Publicatiedatum: 28 augustus 2022
Sluitingsdatum: 14 oktober 2022 11:00

Het OM gaat de komende jaren aan de slag met vernieuwing van haar primair proces systemen. In het systeemlandschap van het OM ontbreekt op dit moment een toekomst vaste oplossing voor Enterprise Content Management (ECM).

Het OM definieert ECM als: “Het beheren van de volledige levenscyclus van ongestructureerde informatie die binnen een organisatie wordt gebruikt”.

Ongestructureerde informatie behelst alle informatie die niet direct als veld of velden in een database benaderbaar is maar als ‘bestand’ te typeren is.

Omdat het OM verschillende soorten zaken afhandelt, verschilt ook de omvang en levensduur van de informatie die in een zaak gebruikt wordt behoorlijk. In het ene dossier gaat het om een handjevol gegevens en een enkele foto en in meervoudige strafzaken gaat het om duizenden documenten, geluid en video opnamen die voor lange tijd bewaard en beschikbaar dienen te blijven. Bovendien zijn dataclassificatie en de daarbij horende maatregelen verschillend (bijvoorbeeld winkeldiefstal versus ondermijning), terwijl het proces in hoge mate gelijk is. Dat vraagt om veiligheidsmaatregelen met een hoge mate van granulariteit voor de gebruikers en de bijbehorende maatregelen.

Opdrachtgever zoekt een oplossing die in staat is om verschillende vormen van informatie duurzaam op te slaan, en beschikbaar te stellen, zowel direct aan gebruikers, als aan andere applicaties (zoals Case Management) of aan koppelvlakken in de strafrechtketen.

De volgende aan ECM gerelateerde activiteiten en diensten vallen binnen de scope van deze aanbesteding en de eventueel daaropvolgende Dienstverlening:
• Gebruiksrecht op Standaardprogrammatuur voor Enterprise Content Management (ECM) in de vorm van tijdelijke licenties (huur) en/of de aanschaf van eeuwigdurende licenties (afhankelijk van hetgeen Inschrijver aanbiedt), inclusief eventuele third party software;
• Onderhoud en support (waaronder updates, upgrades, patches, etc. en mogelijkheid voor (helpdesk)ondersteuning);
• Installatie en configuratie ondersteuning (optionele Opdracht);
• Training en opleiding (optionele Opdracht);
• Adviesdiensten (optionele Opdracht).

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst voor de omschreven en gespecificeerde Dienstverlening met één Inschrijver. Ingangsdatum van de Overeenkomst is voorzien op 6 januari 2023. De beoogde Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) jaar gerekend vanaf het moment van start Pilot. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om hierna de Overeenkomst met telkens één jaar te verlengen tegen gelijkblijvende voorwaarden. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten