Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor inventarisatie hemelwaterafvoer

Inventarisatie hemelwaterafvoer
Publicatiedatum: 23 oktober 2022
Sluitingsdatum: 5 december 2022 12:00

De provincie Utrecht heeft een onbekende totale lengte van riolering langs en in haar provinciale wegen in beheer en onderhoud. Deze rioleringen vervullen een specifieke functie (hemelwaterafvoer) in de infrastructuur en openbare ruimte en maken een belangrijk deel uit van de provinciale wegenstructuur. 

Er is geen informatie beschikbaar over de technische staat van de hemelwaterafvoer. De verwachting is dat de hemelwaterafvoer grotendeels zijn technische levensduur bereikt waardoor deze aan onderhoud of vervanging toe is. De provincie Utrecht, Domein Mobiliteit, is voornemens deze hemelwaterafvoer de komende jaren gestructureerd en planmatig aan te pakken om te voldoen aan de eisen voor veilige en duurzame wegen.

Met deze aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst de volgende doelstellingen en resultaten te bereiken:

Doelstelling

-            Vaststellen wat het totaal aan hemelwaterafvoer is, bepalen eigenaar/ beheerder en inzicht krijgen in de constructieve veiligheid (in welke technische toestand ze verkeren);

-            Beschrijving van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (herstel en vervangingen, inclusief richtprijzen van de werkzaamheden)

-            Inzicht krijgen in jaarlijkse onderhoudskosten.

Resultaat

-        Overzicht van hoeveelheden, type, functie, materiaal, eigenaar, beheerder en technische conditie;

-        Meerjarenoverzichtplan;

-        Overzicht van de totale onderhoudsmaatregelen en -kosten.

-        Actueel kaartmateriaal

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd tot en met 31 december 2023. De provincie heeft de intentie om de overeenkomst bij een goed verloop drie maal met één jaar te verlengen. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen