Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor groot onderhoud bos en bosplantsoen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom
Publicatiedatum: 10 november 2021
Sluitingsdatum: 13 januari 2022 10:00

Deze opdracht omvat het cyclisch onderhoud van circa 20.000 bomen binnen de bebouwde kom binnen de gemeentegrenzen van gemeente Noordoostpolder. In een periode van drie jaar worden alle bomen geïnspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/3e van de aanwezige bomen geïnspecteerd door derden. Dit betekent dat jaarlijks 100% van de bomen met een snoeibehoefte in circa 1/3e deel van het totaal wordt meegenomen in de uit te voeren deelopdracht(en).

De volgende werkzaamheden worden onder de af te sluiten Raamovereenkomst uitgevoerd:
1. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
2. Verwijderen bomen
3. Verwijderen stobben
4. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
5. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Jaarlijks beschikt de gemeente over een budget van € 100.000,- voor het cyclisch onderhoud van bomen binnen de bebouwde kom. Dit is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente stelt de maximale waarde van de Raamovereenkomst op € 500.000,- over de volledige looptijd van de Raamovereenkomst.

Met deze Aanbesteding beoogt de Gemeente één geschikte onderneming te contracteren die de Opdracht gaat uitvoeren voor een periode van initieel twee jaar. Na afloop van de initiële periode heeft de Gemeente de mogelijkheid om, onder gelijkblijvende voorwaarden, de Overeenkomst twee maal voor een periode van een jaar te verlengen. De doelstelling is om de Overeenkomsten per februari 2022, zo spoedig mogelijk na de definitieve gunning, in werking te laten treden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  


Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten