Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor beheer en onderhoud van een integraal bedrijfsvoeringssysteem

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Beheer en onderhoud van een integraal Bedrijfsvoeringssysteem
Publicatiedatum: 23 februari 2021
Sluitingsdatum: 20 april 2021 11:00

Deze Opdracht van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven betreft het komen tot een overeenkomst met één leverancier voor het leveren van:
Gedurende de looptijd van de Opdracht
- Het gebruiksrecht (licenties) voor een integrale, standaard bedrijfsvoering applicatie (SBB vervangt niet het CRM systeem voor het primaire proces);
- De hosting van de applicatie en het (via Internet en browser) beschikbaar stellen aan gebruikers;
- Beheer en onderhoud;
- De ondersteuning bij het gebruik en beheer door SBB van de applicatie (helpdesk);
- De salarisverwerking en uitbetaling van salarissen en vergoedingen;
- Meedenken over het meerjarenperspectief en het bieden van een natuurlijke adviesfunctie richting SBB.

Eénmalig
- De ondersteuning bij de inrichting en implementatie van de standaard applicatie;
- Het realiseren van (tijdelijke) koppelingen met andere (in- en externe) SBB systemen;
- Systeemdocumentatie voor het gebruik en functioneel (applicatie)beheer;
- Het opleiden van de gebruikers en functioneel (applicatie)beheerders;
- Het converteren van de gegevens uit de bestaande applicaties naar de nieuwe applicatie.

Aanbestedende dienst wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan welke twee fasen kent, namelijk een eenmalige implementatiefase en meerjarige gebruiksfase. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst t.b.v. implementatiefase is 12 juli 2021. De beoogde ingangsdatum van de gebruiksfase is 1 januari 2022.
Ten behoeve van de gebruiksfase wenst aanbestedende dienst een overeenkomst aan te gaan voor een initiële periode van vier jaar na acceptatie van het eerste deel van de Oplossing. Na de initiële looptijd van de overeenkomst kan deze, met instemming van Opdrachtnemer, drie maal verlengd worden met een periode van twee jaar. In geval van maximale verlenging, eindigt de overeenkomst uiterlijk tien jaar na acceptatie. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten