Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Ontmoetingscentrum Dementie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Ontmoetingscentrum Dementie
Publicatiedatum: 15 juli 2022
Sluitingsdatum: 5 september 2022 12:00

Deze aanbesteding van de Gemeente Krimpen aan den IJssel betreft het realiseren van een Ontmoetingscentrum Dementie: een laagdrempelige voorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de gemeente.

Het Ontmoetingscentrum richt zich op het bieden van ondersteuning en dagbesteding aan de persoon met dementie, het biedt echter ook een breed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Op deze wijze richt het Ontmoetingscentrum zich ook op het systeem rondom de cliënt. Hierin onderscheidt het Ontmoetingscentrum zich van reguliere dagopvang. Door deelname aan het Ontmoetingscentrum kan het netwerk van de deelnemers zo lang mogelijk in stand blijven.

Laagdrempeligheid wordt ook bereikt door samenwerking in de keten, zodat mensen snel gewezen kunnen worden op de ondersteuningsmogelijkheden. 

Kenmerken van het Ontmoetingscentrum zijn:

  • Het biedt psychosociale  ondersteuning aan de persoon met dementie als aan de mantelzorger(s).
  • Gekoppeld aan een welzijnsvoorziening in de eigen omgeving/wijk
  • Er wordt samengewerkt met KrimpenWijzer, team welzijn.
  • De ondersteuningsvragen van cliënt en mantelzorgers bepalen het aanbod (vraaggericht).
  • Het Ontmoetingscentrum is een ketenactiviteit.

 

De omvang van de groepsgrootte is maximaal 16 deelnemers, uitgaande van minimaal 2 begeleiders per groep.
Uitgegaan wordt van 6 dagdelen per week. Een deelnemer kan maximaal 4 dagdelen per week van de diensten van het Ontmoetingscentrum gebruik maken. Bij de realisatie is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, begeleiding en de inzet van eventuele vrijwilligers als extra ondersteuning.

Opdrachtgever faciliteert de huisvesting van het ontmoetingscentrum. De locatie is de Tuyter te Krimpen aan den IJssel. De kosten van deze locatie komen voor rekening van opdrachtgever.

De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2023 en heeft een looptijd van drie jaar. De raamovereenkomst kan stilzwijgend drie keer voor één jaar worden verlengd. De overeenkomst kan opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van minstens zes maanden. Zonder dat opzegging vereist is verloopt de overeenkomst van rechtswege op 1 januari 2029. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen