Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Ondersteuning gemeenten aanpak eenzaamheid

Ondersteuning gemeenten aanpak eenzaamheid
Publicatiedatum: 8 december 2022
Sluitingsdatum: 24 februari 2023 10:00

Gemeenten worden via het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid ondersteund om een lokale aanpak eenzaamheid op te zetten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op zoek naar een Opdrachtnemer die deze ondersteuning vormgeeft in lijn met de vervolgaanpak van het programma 2022-2025.

In september 2022 is de vervolgaanpak van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022- 2025 gelanceerd. Waar het programma zich in de vorige kabinetsperiode richtte op eenzaamheid onder ouderen, adresseert het in de vervolgaanpak 2022-2025 eenzaamheid algemeen. 

Om voort te kunnen bouwen op de resultaten uit de vorige programmaperiode werkt Eén tegen eenzaamheid langs drie actielijnen aan:
1. Meer bewustwording in de samenleving over eenzaamheid;
2. Meer maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid;
3. In alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid.

De aanpak van eenzaamheid wordt bovendien actief verbonden met die van andere maatschappelijke opgaven zoals een stevige sociale basis, het verbeteren van de mentale gezondheid, het tegengaan van armoede, de inrichting van de fysieke leefomgeving, het werken aan gezondheidspreventie en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Deze Opdracht richt zich op actielijn 3 ‘In alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid’.

Het doel van de Opdracht is dat alle gemeenten, die zijn aangehaakt bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, in staat worden gesteld om een effectieve en gedegen aanpak eenzaamheid op te zetten. Door de ondersteuning staan gemeenten goed in verbinding met het programma Eén tegen eenzaamheid, leren gemeenten hoe zij een aanpak eenzaamheid van de grond krijgen, en worden zij in staat gesteld van elkaar te leren. Concreet heeft de Opdrachtgever daarmee behoefte aan adviseurs die gemeenten ondersteunen in verschillende fases en daarnaast het faciliteren en organiseren van het kennisdelen tussen gemeenten en het actieprogramma.

De Overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden. Daarna kan de Opdrachtgever de Overeenkomst (eenzijdig) verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. De Opdrachtgever verlengen de Overeenkomst maximaal twee (2) keer voor maximaal twaalf (12) maanden per keer. De intentie is om de Overeenkomst per 1 juni 2023 in te laten gaan.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten