Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: milieulaboratoria

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Laboratoriumanalyses
Publicatiedatum: 28 augustus 2022
Sluitingsdatum: 11 oktober 2022 11:00

Opdrachtgever bij deze aanbesteding is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Het team Metingen en Onderzoek (TMO) en het team Leefomgevingskwaliteit (LOK) zoeken een marktpartij (milieulaboratorium) voor het verrichten van de diensten voor “Laboratoriumanalyses 2022”, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit (klantbeleving), maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten.

Door TMO en LOK worden milieuonderzoeken uitgevoerd. Deze milieuonderzoeken richten zich voornamelijk op het vaststellen van geluidniveaus, licht en trillingen en het vaststellen van de samenstelling en/of eigenschappen van afgassen (emissiemetingen), buitenlucht (emissiemetingen), water(bodem), afvalstoffen, bouwstoffen, grond, grondwater, afvalwater en zwemwater. Onderdeel van de onderzoeken is het uitvoeren van chemische analyses, die worden uitbesteed aan milieulaboratoria.

Het betreft bodem, grond, bouwstoffen en afval analyses:
• Bodem, grond en bouwstoffen: (chemische) analyses, inclusief voorbehandelingen, op monsters betreffende grond, grondwater, bouwstoffen, uitloogproeven (kolomproeven, diffusieproeven) op bouwstoffen, asbest in bouw- en sloopafval, civieltechnisch onderzoek en analyses betreffende de chemische samenstelling van eluaat afkomstig van de uitloogtesten.
• Afval (vast en vloeibaar) analyses: chemische analyses, inclusief voorbehandelingen, op monsters betreffende de matrices: vaste afvalstoffen en vloeibare afvalstoffen .

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot één raamovereenkomst voor het verlenen van Diensten met betrekking tot Laboratoriumanalyses aan de OMWB. Door middel van deze aanbesteding wenst de OMWB de volgende doelen te realiseren:
• het borgen van continuïteit van de uitvoering van Laboratoriumanalyses;
• het stroomlijnen van contractvoorwaarden;
• het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen.

Het gaat om een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar en 5 maanden, zonder een mogelijke verlengingsoptie. De beoogde aanvangsdatum is 1 december 2022 en de beoogde einddatum is 30 april 2025.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten