Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: (media)monitoringstool

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Persdocumentatie
Publicatiedatum: 11 augustus 2022
Sluitingsdatum: 26 september 2022 12:00

Het doel van deze aanbesteding van de Provincie Noord-Holland is om tot een monitoringstool te komen die aan alle eisen van de Aanbestedende dienst voldoet

De sector Communicatie binnen de directie Concernzaken van de provincie Noord-Holland verzorgt dagelijks een digitaal persoverzicht. Hierin staat het dagelijkse nieuws uit de landelijke dag- en regionale bladen, vakbladen en wekelijkse opiniebladen dat relevant is voor de provincie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een (media)monitoringstool die zowel gedrukte als online media beschikbaar stelt.

Op dit moment heeft het persoverzicht de vorm van een dagelijkse digitale nieuwsbrief, waarin de full-tekst artikelen (al dan niet via een link) zijn opgenomen. Met deze aanbesteding nodigt de Aanbestedende dienst u uit om een voorstel te doen over hoe zij dit in de toekomst kan vormgeven. Dat kan in de vorm van een nieuwsbrief, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van een online platform of een app.

De opdracht omvat het aanbieden van full-tekst artikelen uit zoveel mogelijk landelijke dagbladen en regionale dagbladen in Noord-Holland, aangevuld met andere relevante offline en online content, zoals vakbladen, opiniebladen en nieuwssites. Hiermee verkrijgt Aanbestedende dienst het recht om die content te verspreiden binnen de organisatie van de Aanbestedende dienst (medewerkers, leden Gedeputeerde Staten, leden Provinciale Staten en fractiemedewerkers). Daarnaast omvat de opdracht het dagelijks maken van een verdere selectie uit deze artikelen door Opdrachtnemer, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor de Aanbestedende dienst. Tot slot omvat de opdracht het aanbieden van een tool om een selectie te maken uit deze artikelen en die selectie aan te bieden aan de medewerkers van de Aanbestedende dienst.

Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van twee (2) jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht met twee (2) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één (1) jaar.
Omvang van de Opdracht is € 400.000,- over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten