Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier thuiswerkplekvoorzieningen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Thuiswerkplekvoorziening
Publicatiedatum: 27 juli 2022
Sluitingsdatum: 26 september 2022 12:00

Gedurende de Coronacrisis met beperkende maatregelen en het thuiswerkadvies is de OFGV tot de conclusie gekomen dat thuiswerken voor veel van het OFGVwerk een goede oplossing is. Ook bleek het huidige kantoor anders en veel minder te worden gebruikt zonder dat het werk daar onder leidt. De ervaringen uit deze periode hebben uiteindelijk geleid tot het project Plaatsonafhankelijk werken (POW). In dit project is, door middel van marktconsultaties, deskresearch en door de behoefte van de medewerkers van de OFGV in kaart te brengen, onderzocht hoe de thuiswerkvoorziening geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd kan worden.

Op basis van de resultaten en conclusies van het projectonderzoek is gebleken dat het uitbesteden van de thuiswerkplekvoorziening voor optimalisatie en professionalisering kan zorgen. De OFGV beoogt in het kader van deze Europese openbare aanbesteding dan ook om een samenwerking aan te gaan met een marktpartij in deze branche welke de inrichting van de thuiswerkplek van de OFGV volledig uit handen kan nemen door het gebruik van een online webportaal waar medewerkers van de OFGV bij kunnen. Het dient voor de medewerkers van de OFGV mogelijk te zijn om via een online webportaal de benodigde middelen voor de thuiswerkplekvoorziening eenvoudig te bestellen, te laten onderhouden en eventueel te laten vervangen. En in sommige gevallen in te leveren.

De opdracht bestaat uit het leveren, onderhouden en op termijn vervangen van de thuiswerkplekvoorziening ten behoeve van de circa 145-160 medewerkers van de OFGV en de communicatie daarover met de medewerkers.

De ICT-middelen, aanverwante middelen en meubilair dienen geleverd te worden op de verschillende thuislocaties van medewerkers van de OFGV over heel Nederland. Het gaat hierbij om het leveren op aanvraag via het online webportaal, eventueel monteren op locatie en het meenemen en/of opruimen van afval. Het uitgangspunt hierbij is dat de levering op een zorgvuldige manier gebeurt en dat de benodigde producten werkend opgeleverd worden.

De OFGV beoogt een samenwerking ofwel een raamovereenkomst aan te gaan met een (1) opdrachtnemer voor de duur van 2 jaar met tweemaal een optie tot verlenging van 1 jaar. De raamovereenkomst kan daarmee in totaal 4 jaar duren.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen