Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier roosterplannings-functionaliteit

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Personeelsplanningsysteem
Publicatiedatum: 23 september 2022
Sluitingsdatum: 1 november 2022 12:00

Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. De uitvoering werd tot voor kort verzorgd door vijf regionale screeningsorganisaties en de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) in samenwerking met hun ketenpartijen, zoals huisartsen en ziekenhuizen. De screeningsorganisaties zijn inmiddels gefuseerd tot Bevolkingsonderzoek Nederland. Bevolkingsonderzoek Nederland bestaat uit ongeveer 950 medewerkers. Hiervan werken ongeveer 550 laboranten in de borstkankerscreening, of zijn in opleiding hiervoor.

Momenteel hebben de vijf screeningsregio’s vijf verschillende personeelsplanning systemen binnen twee leveranciers. Door de verschillende systemen kan er nog niet optimaal landelijk gewerkt worden.

Het doel van de aanbesteding is het zo spoedig mogelijk contracteren van één leverancier die in staat is roosterplanningsfunctionaliteit te leveren, implementeren en onderhouden. Het te leveren systeem dient een SaaS-oplossing te zijn.

Naast het vinden van een leverancier die passende functionaliteit levert is de dienstverlening die de leverancier biedt voor BVO NL cruciaal, zowel tijdens de Implementatiefase als in de Operationele fase (doorlopende dienstverlening in de vorm van beheer en onderhoud). De leverancier dient als ervaringsdeskundige BVO NL in de vorm van in te zetten consultants projectmatig te adviseren op basis van best pratices uit vergelijke situaties. De leverancier wordt daarom in deze aanbesteding ook gevraagd om met een voorstel voor een plan van aanpak te komen waarmee kwaliteit binnen de gestelde doorlooptijd en afgegeven prijs worden geborgd.

Daarnaast wordt van leverancier verwacht hij in de Operationele fase vergaande service verleent in beheer en onderhoud in o.a. in de vorm van hoge service levels, kennisborging en blijvend waarborgen dat het systeem meegroeit met de BVO organisatie. In deze aanbesteding wordt daarom gevraagd om een beschrijving te geven van zijn beheer en onderhoudsdiensten.

De contractduur van de Overeenkomst bedraagt 3 jaar. Deze Overeenkomst kan met 4 maal 2 jaar worden verlengd. De maximale contractduur is daarmee 11 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is voorzien op 1 januari 2023. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen