Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier LiDAR systemen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
LiDAR systemen
Publicatiedatum: 5 juni 2022
Sluitingsdatum: 12 september 2022 11:00

Rijkswaterstaat beoogt een aantal LiDAR (Light Detection and Ranging) systemen te plaatsen op de TenneT platformen van windenergiegebieden op de Noordzee om informatie betreffende windrichting en windsnelheden te vergaren. Het groeiend aantal windparken in de Nederlandse Noordzee biedt zowel de noodzaak als de mogelijkheid om de windcondities op die locaties te meten. De gegevens kunnen o.a. worden gebruikt voor nowcasting en het verbeteren van weersvoorspellingen, het verhogen van de efficiëntie van de windturbines, evenals voor wind klimatologische doeleinden.

Het beoogde resultaat van dit inkooptraject is het halen van een meerjarige en duurzame inkoop voor de levering, kalibratie en het onderhoud van de LiDAR systemen ter realisatie van betrouwbare data-inwinning.

Binnen de scope van de opdracht:
· Leveren (incl. transport) van maximaal 20 LiDAR systemen op locatie het Offshore Expertise Centrum (OEC) Stellendam;
· De vernieuwing/vervanging van LiDAR systemen door nieuwe, up to date systemen aan het einde van de technische levensduur;
· Interval kalibratie incl. preventief onderhoud en rapportage DNV-GL;
· Correctief onderhoud (o.a. vervanging van onderdelen);
· Optioneel: Trainingen (zie o.a. VSE-29)

Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een (1) raamovereenkomst (ROK) met 1 contractant. De raamovereenkomst gaat in per 1 november 2022 tot en met 31 december 2026. Deze Overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar tot uiterlijk 31 december 2030.

De opdrachtomvang van de te sluiten raamovereenkomst wordt gemaximaliseerd op een totaal van 20 stuks LiDAR systemen incl. bijbehorende beschreven diensten. Rijkswaterstaat gaat gedurende de gehele looptijd van het contract t/m 2030 uit van een geraamde opdrachtwaarde van € 4.000.000,- voor levering van maximaal 20 LiDAR systemen incl. diensten (kalibratie en onderhoud), exclusief BTW, prijspeil 2022.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen