Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: juridisch advies en advocaatdiensten

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Juridisch advies en advocaatdiensten
Publicatiedatum: 16 maart 2022
Sluitingsdatum: 26 april 2022 17:00

De Gemeente Amsterdam voorziet in de behoefte aan juridisch advies en procesvertegenwoordiging primair vanuit de eigen juristen. In sommige gevallen, als bijvoorbeeld specialistische kennis nodig is waar intern niet in kan worden voorzien of een second opinion nodig is, is externe juridische advisering nodig. Externe inkoop van juridisch advies en advocaatdiensten vindt gecoördineerd plaats via het Juridisch Inhuurpunt (JIP) van de directie Juridische Zaken.

De Opdracht heeft samengevat betrekking op de dienstverlening van advocaten voor advisering, procesvertegenwoordiging en kennisoverdracht op de volgende rechtsgebieden:
1. bestuursrecht;
2. privaatrecht, onroerend goedrecht/bouwrecht/algemeen verbintenissenrecht;
3. Europees en Nederlands mededingingsrecht, staatssteunrecht en aanbestedingsrecht;
4. vennootschaps- en ondernemingsrecht en governance-vraagstukken;
5. financiering en zekerheden en insolventierecht;
6. rechtspositie-, arbeids- en medezeggenschapsrecht;
7. informaticarecht, Intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming

De Gemeente beoogt met deze Opdracht de volgende doelstellingen te realiseren:
1. hoge kwaliteit en continuïteit van de te leveren juridisch advies en advocaatdiensten;
2. kostenefficiëntie;
3. toegevoegde waarde voor de gemeente Amsterdam in termen van kwaliteit en kennis (cursussen, overdracht expertise);
4. juridische dienstverlening die aansluit op het uitgangspunt van een responsieve overheid. In onderhavige uitvraag vertaalt zich dat bij de advisering rekening wordt gehouden met het streven naar minder en geen onnodige juridisering tussen burger en overheid.

Met de aanbesteding beoogt de Gemeente met drie Contractanten een afzonderlijke Raamovereenkomst zonder afnamegarantie af te sluiten. Na het sluiten van de Raamovereenkomst kan de Gemeente Nadere Opdrachten bij Contractanten plaatsen onder de in de Raamovereenkomst neergelegde voorwaarden.

De Gemeente is voornemens de Raamovereenkomsten af te sluiten voor de duur van twee jaar met optie(s) op verlenging van maximaal 2 x 1 jaar . De Gemeente streeft ernaar de Raamovereenkomst in te laten gaan op 1 juli 2022.

De uitgave van de Gemeente voor het inkopen van juridisch advies en advocaatdiensten bedraagt naar schatting 2,5 miljoen euro per jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten