Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: financiële trainees

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Financiële trainees
Publicatiedatum: 1 oktober 2022
Sluitingsdatum: 9 november 2022 11:00

De aanleiding voor de aanbesteding financiële trainees is enerzijds de krappe arbeidsmarkt waarbij het invullen van specifieke vacatures steeds moeilijker blijkt. Anderzijds ziet gemeente 'sHertogenbosch ook kansen trainees aan te nemen die in beginsel op een breder werkterrein inzetbaar zijn en zich op basis van hun traineeship pas later gaan bekwamen in een specialisme.

De gemeente is van plan om op langdurige basis financiële trainees in de organisatie in te zetten. De gemeente is op zoek naar drie partners die hieraan mede invulling kunnen geven. Met deze partners sluiten zij een raamovereenkomst.

Op de arbeidsmarkt is op bepaalde terreinen sprake van krapte. Het is lastig om nieuwe medewerkers aan te trekken. Met een beperkt inhuurbudget kan niet voor elke moeilijk vervulbare vacature inhuur worden gepleegd. Creativiteit en alternatieve strategieën zijn nodig om vacatures te vervullen en daarmee gaten in de bedrijfsvoering te voorkomen. De gemeente denkt dat een traineeprogramma op meerdere punten een antwoord kan geven op de bovengenoemde vraagstukken. Trainees zijn het type medewerkers die passen in die ontwikkeling en de organisatie vooruithelpen. Ook denkt de gemeente dat trainees een antwoord zijn op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Daarom zetten zij een traineeprogramma op, om daarmee het werken met trainees structureel te verankeren in de organisatie.

Deels komen de trainees op formatieplaatsen en is het streven hen, als de samenwerking van beide kanten bevalt, in dienst te nemen. Deels worden de trainees ingezet op (verschillende) projecten en tijdelijke klussen buiten de reguliere formatieplaatsen om.

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de komende jaren steeds ongeveer 1 tot 6 trainees gelijktijdig in dienst te hebben. Als een trainee in vaste dienst komt, of het contract met een trainee wordt beëindigd zijn zij voornemens om de vrijgekomen plaats binnen enkele maanden opnieuw in te vullen. Voor de gemeente is het inrichten van een programma voor trainees nieuw. Naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de gemeente of op basis van voortschrijdend inzicht is het mogelijk dat in de toekomst het aantal gelijktijdige plaatsen voor trainees wordt uitgebreid naar maximaal 12 stuks.

Voor de omvang van de opdracht is het uitgangspunt dat een traineeship maximaal 1,5 jaar bedraagt.

De gemeente is voornemens om met drie partijen een raamovereenkomst te sluiten. Deze drie raamovereenkomsten hebben een gezamenlijke totale maximale opdrachtwaarde voor van maximaal 36 trainees (maximaal 12 plaatsen gedurende 3 x 1,5 jaar) of € 2.250.000,-.
De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 30 juni 2027.

 Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen