Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: dienstverlener voor realistisch oefenen en opleiden

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Realistisch Oefenen en Opleiden
Publicatiedatum: 26 augustus 2022
Sluitingsdatum: 27 oktober 2022 10:00

Veiligheidsregio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester & wethouders van de 26 Utrechtse gemeenten. De gemeenten werken samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan veiligere regio’s.

Verdeeld over 3 werkgebieden staan 72 brandweerposten van verschillende grootte. Zes van deze posten zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bemand. Per werkgebied fungeert een van de brandweerposten als centraal kantoor voor dat werkgebied. Bij Veiligheidsregio Utrecht werken ongeveer 2400 mensen (inclusief 1.530 vrijwilligers). Op het hoofdkantoor en de meldkamer werken ca. 185 medewerkers.

De Aanbestedende Dienst heeft de intentie om dienstverlening, het gebruik maken van locaties en faciliteiten in te kopen voor het realistisch oefenen en opleiden ten behoeve van Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bij realistisch oefenen en opleiden worden de oefeningen en opleidingen zoveel mogelijk overeenkomstig de realiteit geënsceneerd en uitgevoerd. De Aanbestedende Dienst zorgt, met ondersteuning van de Opdrachtnemer, voor realistische scenario’s.

Het uitgangspunt van het realistisch oefenen zijn losse oefendagen. Het doel van de Aanbestedende Dienst is om alle repressieve medewerkers twee dagen per twee jaar realistisch te laten oefenen en opleiden. Uit efficiency- en rendementsoverwegingen kunnen deze dagen aaneengesloten worden georganiseerd. De Aanbestedende Dienst geeft de medewerkers de mogelijkheid van overnachten.

Oefendagen vinden altijd plaats op één en dezelfde locatie. Bij een standaard oefendag zijn in totaal circa vijftig personen aanwezig, te weten deelnemers (38) en oefenstaf (12). De deelnemers zijn verdeeld over vier basisbrandweereenheden.

De Aanbestedende Dienst heeft het voornemen om met ingang van 1 juli 2023 voor een initiële periode van vier jaar met de optie voor verlenging van maximaal vier keer 1 jaar een Raamovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer voor het leveren van dienstverlening, locaties en faciliteiten voor het realistisch oefenen en opleiden.

De maximale waarde van de Raamovereenkomst over de initiële looptijd inclusief optionele verlengingen is 11.000.000,00. Binnen de Raamovereenkomst is geen sprake van een afname verplichting. Aantallen kunnen jaarlijks fluctueren.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten