Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: (cloud)oplossing voor de rekenwiskundetoets-Pabo

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Adaptieve reken-wiskundetoets Pabo
Publicatiedatum: 20 juli 2022
Sluitingsdatum: 16 september 2022 15:00

Deze Opdracht betreft het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen, de implementatie en het onderhoud c.q. beheer van een digitale adaptieve reken-wiskundetoets t.b.v. de Pabo.
De Vereniging Hogescholen (VH) treedt bij deze aanbestedingsprocedure, namens haar leden, op als aanbestedende dienst.

De huidige reken-wiskundetoets WisCat-pabo is als entreetoets in studiejaar 2006- 2007 verplicht ingevoerd om het inhoudelijk referentieniveau 3F bij aspirantstudenten te borgen. Dit niveau was niet op orde in het toeleidend onderwijs. De toets kreeg een expliciet selecterende functie mee: wie de toets na drie kansen (in het propedeutisch jaar) niet haalt, moet de opleiding verlaten.

Het contract met Cito voor de (door)ontwikkeling en afname van de huidige rekentoets wiscat-pabo loopt 31 augustus 2023 af. Dit biedt de mogelijkheid om een aantal zaken omtrent de inrichting en organisatie van voornoemde toetspraktijken kritisch tegen het licht te houden. Bovendien is door het ministerie van OCW aangegeven dat het referentieniveau 3F bij een mogelijke doorontwikkeling los mag worden gelaten.

Binnen de scope van deze opdracht liggen de volgende elementen:
• Gebruikersrecht oplossing (licenties);
• SaaS;
• Hosting oplossing;
• Beheeroplossing (onderhoud en technische ondersteuning middels o.a. helpdesk);
• Verzorgen gebruikers- en functioneel beheer instructie /opleidingen t.b.v. de oplossing;
• Overzetten van huidige itembanken naar nieuwe opdrachtgever;
• Implementatie van de oplossing.
• Construeren toetsen, maken opgaven conform gewenste niveau.

Deze Europese aanbesteding heeft als doel een (combinatie van) dienstverlener(s) te selecteren die op basis van gebruiksrechten een (cloud)oplossing voor de rekenwiskundetoets-Pabo ter beschikking stelt en in staat is/zijn om de VH op flexibele wijze te ondersteunen bij het (gefaseerd) implementeren en beheren van de applicatiesoftware , binnen de te stellen randvoorwaarden en scope, waarbij het geïmplementeerde systeem optimale ondersteuning biedt.

De VH verwacht van de Opdrachtnemer een voortdurende en proactieve bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de aanbesteding gesteld door de VH.

De Opdrachtnemer creëert en borgt een hoge mate van klanttevredenheid op het gebied van gebruiksgemak (gebruikers), vereenvoudigd (minimale afhankelijkheid van leveranciers) beheer (beheerders) en maximale beschikbaarheid en een optimale performance (gebruikers en beheerders).

Dat laat de Inschrijver geheel vrij in het bedenken van een oplossing waarmee hij binnen de scope en kaders/uitgangspunten aan de doelstellingen van de VH zal voldoen. De VH verwacht hierbij dat de aangeboden ‘oplossing’ heel dicht bij de kerncompetenties van de eigen organisatie van de Inschrijver moet liggen, om zodoende de risico’s te minimaliseren.

De VH gunt de Opdracht voor onbepaalde tijd. Dit is uiteraard niet hetzelfde als ‘onbeperkt’. Duurovereenkomsten kenmerken zich doordat ze gedurende de looptijd door opzegging kunnen worden beëindigd. Gelet op de verwachte doorlooptijd van de implementatie en de geschatte life time cycle van het systeem hanteert de VH de volgende uitgangspunten:
• De ingangsdatum van de Overeenkomst is [1 september 2023 of zoveel eerder als mogelijk
• De VH garandeert een looptijd van drie jaar, uiteraard onder voorbehoud van het algemene recht van de VH een overeenkomst vanwege een verzuim van Opdrachtnemer te ontbinden.
• Na afloop van deze periode van drie jaar bestaat er voor de VH gedurende een periode van twee jaar een eenzijdig recht de Overeenkomst door opzegging te beëindigen. Daarbij wordt een opzegtermijn van 12 maanden in acht genomen.
• Na afloop van deze twee jaar bestaat er voor beide partijen het recht de Overeenkomst door opzegging te beëindigen. De partij die wenst op te zeggen neemt hiervoor een termijn van 18 maanden in acht.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen