Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: beheerder woonwagenlocaties

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Beheer woonwagenlocaties
Publicatiedatum: 19 mei 2022
Sluitingsdatum: 6 juli 2022 11:00

De gemeente Den Haag heeft 3 woonwagenlocaties (107 standplaatsen) en 1 huurwoonwagen in eigendom. Middels deze aanbesteding is de gemeente voornemens een Opdrachtnemer te contracteren voor het dagelijks, sociaal, technisch en administratief beheer en de uitvoering van het onderhoud van en het toezicht op de verhuurde woonwagen(s) en woonwagenstandplaatsen en de sanitaire units, welke in eigendom van Opdrachtgever zijn.

De werkzaamheden voor het beheer bedragen op hoofdlijnen de volgende elementen:
• ‘Dagelijks’ en sociaal beheer op locatie (2 maal per maand locatiebezoek)
• Technisch beheer
• Administratief beheer
• Opdrachtnemer draagt zorg voor maandelijks overleg en kwartaalrapportages met Opdrachtgever.

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd op de hoogte te zijn van de laatste wet -en regelgeving omtrent het beheer van woonwagenstandplaatsen en daarmee ook bekend te zijn met het veranderende landelijk en lokale beleid ten aanzien van woonwagenlocaties.

De afdeling Wonen van de gemeente Den Haag stelt momenteel nieuw beleid op met betrekking tot het beheer en het faciliteren van woonwagenstandplaatsen door de gemeente Den Haag. Dit betekent dat er gekeken wordt naar o.a. het faciliteren van de huurwoonwagens door de gemeente Den Haag en het uitbreiden van de woonwagenlocaties met het wel of niet faciliteren van huurwoonwagens, de eerste pilot is hiervoor in uitvoering. Ook is er participatie opgestart met de woonwagenbewoners om tot een toekomstig beleid te komen. Opdrachtnemer dient flexibel te zijn ten aanzien van de gevraagde inzet (o.a. beheer op locatie en inzet buiten de reguliere werktijden) en er wordt eveneens verlangd om expertise in het beheer van woonwagens in te brengen.

Van Opdrachtnemer wordt verlangd om Opdrachtgever juridisch bij te staan en te adviseren in complexe vraagstukken ten aanzien van woonwagenstandplaatsen. Opdrachtnemer dient bekend te zijn met het beheren van vastgoed voor publieke organisaties en voelsprieten te hebben voor de politieke aspecten waarbinnen de opdracht dient.

Opdrachtnemer zal tevens faciliteren in het aanwijsbeleid voor woonwagenstandplaatsen dan wel het verhuren van nieuwe woonwagens (door opdrachtgever aan te leveren).

Opdrachtgever wenst per 1-9-2022 een overeenkomst aan te gaan met Opdrachtnemer voor een initiële termijn van vijf (5) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van drie (3) maal één (1) jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen