Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: arbodienst

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Arbodienstverlening
Publicatiedatum: 10 juli 2020
Sluitingsdatum: 7 september 2020 10:00

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer die op basis van heldere afspraken, bedrijfsgezondheidszorg levert, van een hoog kwaliteitsniveau tegen een marktconforme prijs. De arbodienst is gecertificeerd (conform Regeling certificatie arbodiensten) en biedt dienstverlening die efficiënt, effectief en klantgericht is.

De aanbesteding heeft betrekking op de volgende hoofdtaken:
1. de ziekteverzuimbegeleiding via individueel spreekuur en SMT overleg;
2. uitvoeren van PMO voor de RvE RAVHM (in 2020 wordt door sociale partners vastgesteld of hier een nieuw instrument voor ontwikkeld moet worden);
3. aanstellingskeuringen (met name bij de RvE RAV, voor 1 januari 2021 worden de functie- en belastbaarheidseisen en de protocollen voor de bedrijfsartsen geactualiseerd);
4. arbeidsomstandighedenspreekuur (bieden van toegang tot de bedrijfsarts voor de werknemer voor individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot werk);
5. vaccinatie en prikaccidentenadvisering en opvolging voor de RvE RAV is onderdeel van deze aanbesteding;
6. overleg, rapportage en advies door de bedrijfsarts

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en zal naar verwachting ingaan per 1 januari 2021. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst 3x met een periode van 2 jaar te verlengen.

Uitgaande van rapportages uit lopende overeenkomsten voor de levering van arbodiensten volgt een geschat volume per jaar voor de levering van arbodiensten van € 150.000,- exclusief btw.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Re-integratiedienstverlening

Re-integratiediensten ihkv Inkoopkader Scholing 2011

Lees meer
Sluit: 30 april 2050 Sociale en maatschappelijke diensten