Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: actualisatie MVI-criteria

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Actualisatie MVI-criteria
Publicatiedatum: 14 september 2022
Sluitingsdatum: 31 oktober 2022 10:00

Het doel van MVI/MVOO is om de inkoopkracht van alle overheden (en andere inkopende partijen) zoveel mogelijk in te zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein. Door maatschappelijk verantwoorde producten, diensten en leveringen in te kopen, draagt de overheid geloofwaardig bij aan het bereiken van deze doelen: ‘practice what you preach’. De overheid creëert op deze manier marktvraag naar duurzame, sociale en innovatieve producten, werken en diensten. Dit geeft een krachtige impuls aan marktpartijen om te innoveren en hun aanbod te verduurzamen.

Afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat, namens de Nederlandse overheid, de MVIcriteriatool ontwikkeld en jaarlijks geactualiseerd. De MVI-criteriatool is een webtool waarin tal van criteria (geschiktheidseisen, minimumeisen, selectiecriteria, gunningscriteria en contractbepalingen) zijn opgenomen voor 47 verschillende productgroepen. Deze productgroepen beslaan een representatieve selectie van producten of materiaalstromen waar de Nederlandse en Vlaamse (decentrale) overheden invloed of impact kunnen hebben, mede doordat zij zelf deze producten of materialen inkopen of inhuren. De tool biedt de mogelijkheid om (criteria uit) verschillende productgroepen te combineren zodat de (geselecteerde) criteria zo goed mogelijk aansluiten bij de aanbesteding van de inkopende organisatie.

De Nederlandse en Vlaamse criteriatool en alle bijbehorende criteria moeten periodiek worden onderhouden om deze actueel en ambitieus genoeg te houden. Naast het verzorgen van actuele en voldoende ambitieuze MVI-criteria moet de ondernemer de huidige webtool hosten, onderhouden én wordt de ondernemer uitgedaagd om met verbetervoorstellen te komen voor een verdere ontwikkeling van de MVI-criteriatool.

De contractperiode voor dit project is 3 jaar (2 actualisatieronden) met 2 maal een optionele verlenging van 1,5 jaar (2 maal 1 actualisatieronde). De totale potentiele contractperiode is 6 jaar (3+1,5+1,5).

Voor dit project is een plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs bedraagt voor 6 jaren in totaal €1.000.000,-,  exclusief BTW.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten