Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieders tijdelijke huisvesting

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Tijdelijke Huisvesting
Publicatiedatum: 19 mei 2022
Sluitingsdatum: 8 juli 2022 12:00

De gemeente Zaanstad heeft de behoeftes voor tijdelijke huisvesting tot nu toe altijd separaat in de markt gepubliceerd. Dit is een administratieve last voor zowel de gemeente Zaanstad en haar leveranciers. Daarnaast heeft een dergelijke procedure een behoorlijke doorlooptijd, terwijl een situatie soms vraagt om snel te kunnen schakelen (Corona, vluchtelingen, etc.). Om dit proces beter te stroomlijnen wil de gemeente Zaanstad middels deze aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst aangaan met 2 partijen, die in de toekomst de tijdelijke huisvesting gaan verzorgen. De behoeftes in de toekomst zullen dan door middel van een administratief luwe mini competitie gegund worden aan één van de gecontracteerde leveranciers.

Het ruimtelijk uitgangspunt is dat de tijdelijke voorzieningen huisvesting gaan bieden aan een brede variatie aan huisvesting mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat de gemeente Zaanstad de tijdelijke huisvesting huurt, echter afhankelijk van de gebruikssituatie op dat moment kan ook gekozen worden voor koop.

Mogelijke gebruikssituaties:
· Klaslokalen + kantoren
· Boosterprik locatie
· Jongerenopvang
· Opvang drank en drugs verslaafden
· Opvang Asielzoekers

De tijdelijke huisvesting dient geschikt te zijn voor minimaal 20 jaar gebruik en dient modulair en circulair te zijn opgebouwd, verplaatsbaar zijn en weer opnieuw in gebruik te worden genomen. In overleg tussen gebruiker, opdrachtnemer en opdrachtgever dient tot een definitief ontwerp te worden gekomen, dat door de opdrachtnemer ter goedkeuring aan opdrachtgever (gemeente Zaanstad) dient te worden voorgelegd.

Vanwege de sterk veranderende prijzen in de markt kiest de Gemeente ervoor om de omvang in aantal m2 te beschrijven. Gemiddeld wordt er per jaar 1000 m2 afgenomen. Een enkele keer gebeurd dit in 1 opdracht, maar er zitten ook kleinere opdrachten bij (50-100 m2). De totale omvang van deze opdracht bedraagt 4000 m2.

Binnen de raamovereenkomst zullen hoofdzakelijk units gehuurd worden. Een enkele keer worden units ook gekocht, echter is dit niet op basis van een vaste regelmaat. Omdat de aankoopwaarde hoger ligt dan de huurwaarde, neemt de Gemeente voor de raming van de opdracht de aankoopwaarde als uitgangspunt. De werkelijke waarde zal dus in de praktijk lager liggen, echter wil de Gemeente voorkomen dat bij een eventuele aankoop direct de raamovereenkomst moeten worden beëindigd wegens het overschrijden van de opdracht waarde. De geraamde waarde bedraagt (met inachtneming van bovenstaande) € 1.400.000,- per jaar en zal over de gehele overeenkomst € 5.600.000,- bedragen.

De looptijd van de raamovereenkomst is voor een periode van vier jaar. Deze vangt aan op 1 september 2022 en eindigt van rechtswege op 31 augustus 2026.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen