Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder logopedische screening

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Preventieve Logopedie
Publicatiedatum: 24 maart 2022
Sluitingsdatum: 29 april 2022 12:00

Leid(st)ers van kindcentra of leerkrachten van basisscholen binnen de gemeente Ede kunnen een beroep doen op vraaggerichte logopedische screening, wanneer zij twijfels hebben over de taalspraakontwikkeling van een kind. De screening wordt door de gemeente gratis, vraaggericht en zo laagdrempelig mogelijk aangeboden. Het doel is om vroegtijdig spraak- en taalstoornissen te kunnen signaleren, oppakken en op deze manier problemen later te voorkomen.

Alle kinderen van 0-5 jaar die staan ingeschreven op een kindcentrum of basisschool, gevestigd binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ede, kunnen worden aangemeld voor een logopedische screening.

Deze opdracht bestaat uit het binnen de gemeente Ede vraaggericht verzorgen van ongeveer:
- 600 screeningen op de locaties van het Primair Onderwijs;
- 550 vervolgscreeningen op de locaties van het Primair Onderwijs;
- 160 logopedische screeningen op alle locaties kindcentra;
- 140 screeningen kinderen met een VVE indicatie-leeftijd 3 tot 3,5 jaar (deze kinderen zitten verspreid over de kindcentra);
- voorlichting aan leid(st)ers en docenten t.a.v. het signaleren van taal- en spraakproblemen, maar ook hoe de ontwikkeling te stimuleren. De voorlichting is vormvrij. Naar schatting worden jaarlijks aan medewerkers van circa 5 locaties voorlichting gegeven.

De gemeente Ede beschikt over een brede variatie aan kindcentra en basisscholen met een diversiteit aan denominaties. De opdrachtgever hecht daarom belang aan samenwerking en aanpassingsvermogen door de opdrachtnemer en de in te zetten logopedisten. Aanvullend dient de opdrachtnemer actief aan netwerkonderhoud te doen. Dit houdt in ieder geval in dat alle kindcentra en Primair Onderwijs-locaties jaarlijks (telefonisch) worden gevraagd welke behoefte er is t.a.v. logopedische screening.

De gemeente Ede heeft een budget van € 88.000,- op jaarbasis beschikbaar. Dit is het maximale budget per schooljaar. Inschrijvingen op de opdracht dienen binnen dit budget gerealiseerd te kunnen worden.

De opdrachtgever wil een overeenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de duur van twee  jaar met verlengingsmogelijkheden van éénmaal twee jaar en éénmaal één jaar. Totaal dus maximaal vijf jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten